Zorgvisie

 

Als hij kon toveren, dan… dan… dan… .
Maar niemand binnen onze school kan toveren. En toch willen voor een beetje
magie zorgen, voor hier en daar een klein wonder, voor nu en dan een minimirakel,
ook al vraagt dit vallen en opstaan, nieuwe dingen proberen, het verlaten van vertrouwde paden,…

 

Voor elk van onze leerlingen willen wij er ‘zijn’ en inspelen op ieders noden.
Of het nu gaat om het cognitieve, het affectieve, het sociale, het motorische,… kortom, hun hele ‘wezen’.
Wij willen elk van onze leerlingen de kans geven om zich zo optimaal en compleet mogelijk te ontplooien, mits behoud van de eigen persoonlijkheid en mits het respecteren van de anderen. Het is dan ook onze taak om ons onderwijs zo in te richten dat elk kind zo goed mogelijk tot zijn/haar recht komt, ongeacht de verschillende leer- en leefmogelijkheden van onze leerlingen.

 

Hiervoor hanteren we enkele hulpmiddelen en principes die ingebed zijn in ons zorgbeleid.
Zo zijn er

• de mensen die instaan voor de zorg van uw kind.
In de eerste plaats is dat de klasjuf, schoolintern bijgestaan door het zorgteam (zorgjuf, zorgcoördinator, directie).
Schoolextern kunnen we beroep doen op de expertise van het CLB en het ON. Mocht uw kind extern nog ergens van extra begeleiding genieten (logo, kiné,…), staan wij zeker open voor hun advies en tips.
Maar in de eerste plaats willen wij luisteren naar u, de ouders. Niemand kent uw kind nl beter dan uzelf.

 

• op regelmatige basis observaties, screenings, testings, overleg,…
Om onze blik zo breed en ruim mogelijk te houden, organiseren wij verschillende keren per schooljaar screenings waarbij we even stilstaan bij elk aspect van de ontwikkeling (welbevinden, socio-emotioneel, zin voor
initiatief,…).

Ook het cognitieve volgen we via deze screenings op, aangevuld met toetsen, methodeoverschrijdende toetsen, observaties,…
In een gestructureerd overleg (zorgbabbel) worden al deze bevindingen samengelegd. Waar nodig stellen we dan een actieplan op.

 

• tools van hogerhand die een leidraad zijn voor ons als school.
De laatste jaren zijn er op dit vlak erg veel vernieuwingen geweest. Ongetwijfeld hoorde u al over zorgcontinuümHGD, HGWM-decreet, …
Wij durven te stellen dat deze allen de basis vormen voor onze dagelijkse zorgpraktijk.

 

Maar, zoals gezegd, een toverstaf hebben we niet. Dus, mochten we, ondanks onze gestructureerde aanpak en ons weldoordacht handelen bij uw kind toch iets over het hoofd zien, aarzel dan niet om ons aan onze mouw te trekken zodat we samen op zoek kunnen gaan naar dat beetje magie.