Schooluren

 

De lessen beginnen stipt !!

Maandag 8u40 – 12u15 en 13u30 – 15u25

Dinsdag 8u40 – 12u15 en 13u30 – 15u25

Woensdag 8u40 – 12u15

Donderdag 8u40 – 12u15 en 13u30 – 15u25

Vrijdag 8u40 – 12u15 en 13u30 – 15u25

 

Te laat komen kan niet!

Te laat komen stoort het klasgebeuren. 
Aanmelden bij de directeur. Bij afwezigheid van de directeur dient men zich aan te melden bij de secretaresse. 
Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid.