VASTE INSTAPDAGEN VOOR DE KLEINSTEN

 

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op onze school starten op één van de volgende instapdagen:

  • 1ste schooldag na elke schoolvakantie: na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie;
  • 1ste schooldag van februari;
  • 1ste schooldag na Hemelvaartsdag.

Op de website van de Vlaamse overheid kun je de eerstvolgende instapdatum van je kind berekenen.

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum? Dan mag je kind al vanaf die dag naar school.

Is je kind al 3 jaar? Dan gelden de instapdata niet. Je kind kan dan elke schooldag starten in de kleuterklas. 1 september 2021 voor kleuters geboren uiterlijk op 1 maart 2019

 

De instapdata voor het schooljaar 2022 – 2023 zijn:

Kinderen geboren t.e.m.

starten na…

dus vanaf …

1 maart 2020

zomervakantie

 1 september 2022

7 mei 2020

herfstvakantie

7 november 2022

9 juli 2020

kerstvakantie

9 januari 2023

1 augustus 2020

1 februari 2022

1 februari 2023

27 augustus 2020

krokusvakantie

27 februari 2023

17 oktober 2020

paasvakantie

17 april 2023

22 november 2020

Hemelvaart

22 mei 2023