VASTE INSTAPDAGEN VOOR DE KLEINSTEN

 

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op onze school starten op één van de volgende instapdagen:

  • 1ste schooldag na elke schoolvakantie: na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie;
  • 1ste schooldag van februari;
  • 1ste schooldag na Hemelvaartsdag.

Op de website van de Vlaamse overheid kun je de eerstvolgende instapdatum van je kind berekenen.

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum? Dan mag je kind al vanaf die dag naar school.

Is je kind al 3 jaar? Dan gelden de instapdata niet. Je kind kan dan elke schooldag starten in de kleuterklas. 1 september 2021 voor kleuters geboren uiterlijk op 1 maart 2019