De lessen beginnen stipt !!

  Voormiddag Namiddag
Maandag 8u45 – 12u 13u10 – 15u35
Dinsdag 8u45 – 12u 13u10 – 15u35
Woensdag 8u45 – 12u /
Donderdag 8u45 – 12u 13u10 – 15u35
Vrijdag 8u45 – 12u 13u10 – 15u00

 

Te laat komen kan niet! Te laat komen stoort het klasgebeuren. 
Aanmelden bij de directeur. Bij afwezigheid van de directeur dient men zich aan te melden bij de secretaresse. 
Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid.

Naar boven!