De lessen beginnen stipt !!

  Voormiddag Namiddag
Maandag 8u40 – 12u15 13u30 – 15u25
Dinsdag 8u40 – 12u15 13u30 – 15u25
Woensdag 8u40 – 12u15 /
Donderdag 8u40 – 12u15 13u30 – 15u25
Vrijdag 8u40 – 12u15 13u30 – 15u25

 

Te laat komen kan niet! Te laat komen stoort het klasgebeuren. 
Aanmelden bij de directeur. Bij afwezigheid van de directeur dient men zich aan te melden bij de secretaresse. 
Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid.

Naar boven!