Inschrijven van leerlingen

Aangepaste inschrijvingen o.w.v. Corona

 

Alle leerlingen zijn welkom bij ons indien zij en hun ouders loyaal meewerken aan de realisatie van ons christelijk opvoedingsproject.

De inschrijving is pas definitief als u een ondertekende en gedateerde verklaring hebt binnengebracht waaruit blijkt dat u kennis nam van de schoolbrochure met opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie en hiermee akkoord gaat.

Er kan heel het jaar door ingeschreven worden. Om praktische redenen maakt men bij voorkeur vooraf een afspraak bij de directeur.

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt (rijksregisternummer) en het verwantschap aantoont (SIS-kaart, trouwboekje, geboortebewijs, identiteitskaart…). De inschrijving van een kleuter/leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in onze school. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind dus bij ons ingeschreven. We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet akkoord van één van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven.

Bij de inschrijving vragen we naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van het kind.

Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie.

Volgens de omzendbrief BaO/2012/01 (‘inschrijvingsrecht in het basisonderwijs’) hanteren we vanaf 1 september 2012 volgende inschrijvingsregel :

- omdat we geen capaciteitsprobleem hebben, kunnen alle leerlingen inschrijven vanaf de eerste schooldag van september van het voorafgaande schooljaar. 

 

Inschrijvingsperiode

Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig. Toch is het belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen, lopen meer risico om te mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep.

Er dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet is ingeschreven in een andere school.

Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen:

- de eerste schooldag na de zomervakantie;

- de eerste schooldag na de herfstvakantie ;

- de eerste schooldag na de kerstvakantie ;

- de eerste schooldag van februari ;

- de eerste schooldag na de krokusvakantie ;

- de eerste schooldag na de paasvakantie.

- de eerste schooldag na Hemelvaartsdag.

- Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.

 

Inschrijven kan elke schooldag tijdens de schooluren, na afspraak per mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch op het nummer 0476/ 20 59 43.

 

 

Naar boven!