Het belang van beweging voor ontwikkeling van de hersenen

Onze maatschappij is de laatste 20 jaar sterk veranderd. We kennen op heel veel gebieden een fantastische vooruitgang. Het leven wordt ons op verschillende vlakken steeds gemakkelijker gemaakt.
Maar dit heeft spijtig genoeg ook een keerzijde. Onze kinderen groeien nu op in een andere speelcultuur waar spelen en bewegen wordt belemmerd door de aanwezigheid van televisie, computer, te weinig speelplekken, te weinig tijd…
Het is een noodzaak dat je een zeer stimulerende omgeving kan creëren waarin kinderen kunnen opgroeien..

Omdat wij er ook nog steeds van overtuigd zijn dat onze kinderen ‘leren’ door te ‘bewegen’ en dat een goede motorische ontwikkeling de basis is voor het latere schoolse leven, willen we dit nog steeds blijven stimuleren en versterken op een speelse en leuke manier.

De opbrengst van de verschillende activiteiten die we vorig trimester hebben georganiseerd, hebben we dan ook besteed aan een evenwichtsparcours, een kleutertreintje en een klimmuur. De klimmuur zal nog op een later tijdstip geplaatst worden, maar van het evenwichtsparcours en het kleutertreintje hebben onze kinderen al volop kunnen genieten.

Enkele sfeerfoto’s:

Naar boven!