Klik hier om de info over het ondersteuningsnetwerk te openen (PDF).

 

Ouderbevraging - uw stem over het ondersteuningsmodel:

Op 1 september 2018 vierde het ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften zijn eerste verjaardag. Tijd voor een korte evaluatie!
De drie ouderkoepels VCOV, KOOGO en GO! ouders lanceren samen een bevraging voor ouders in alle Vlaamse scholen. Via deze bevraging willen ze te weten komen of ouders op de hoogte zijn van het ondersteuningsmodel en hoe zij het contact met het ondersteuningsteam ervaren. Ook ouders van kinderen zonder ondersteuning kunnen deze bevraging invullen via onderstaande link.

http://menukaart.limequery.com/388257?lang=nl-informal

 

-

Naar boven!