Jaarthema 2016-2017: Klaproos Go!

 

Beste ouders,

Met ons jaarthema willen we misschien de vakantie nog net iets langer laten duren. ‘KLAPROOS GO’, (naar analogie met de hype van de voorbije maanden) zal een heel jaar door ons motto zijn!

Dit schooljaar willen we werken rond diversiteit. Diversiteit = verscheidenheid, in alle opzichten. Diversiteit is in onze maatschappij een vanzelfsprekend begrip geworden. We hebben op school een diverse schoolpopulatie. In elke klas zijn er verschillen tussen kinderen. De sociale achtergrond, religie, leeftijd, geslacht, lichamelijke en verstandelijke mogelijkheden,… zijn voor elk kind anders. Ook de culturele achtergrond en de omgeving waar het kind opgroeit, kan erg verschillen. Door te leren omgaan met diversiteit, in welke vorm dan ook, leren we onze kinderen samen te leven in een diverse samenleving.

Mogen we u er ook aan herinneren dat de infoavond van de lagere school doorgaat op 1 september (19u); die van de kleuterschool  op 5 september (19u). U wordt verwacht in de refter van onze school, voor een eerste korte algemene toelichting. Nadien kan u met de leerkracht naar de klas van uw kind waar meer informatie wordt gegeven over de klaswerking.

Voor meer informatie verwijzen we naar onze website ‘www.klaproos-school.be’. Vanaf 5 september zal die weer helemaal up-to-date zijn. Uiteraard zal er de eerste schooldag nog heel wat praktische info mee naar huis komen.

Dan wens ik aan ieder van jullie nog een fijne start van het nieuwe schooljaar; het aftellen kan nu echt beginnen.

Met vriendelijke groeten,

Mevr. Nadine

 

Naar boven!